Strona Główna » Historia

Historia powstania

Kościoła Jezusa Chrystusa "Syjon" w Rzeszowie


Od 1991r. jako członkowie rzeszowskiej Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej gromadziliśmy się regularnie na modlitwie i studiowaniu Biblii. Celem tych spotkań było oddawanie czci Bogu oraz poznawanie zasad wywodzących się z pierwszych wieków chrześcijaństwa po to, aby swoje życie opierać coraz pełniej na wzorcach ewangelicznych. W ciągu kilku lat coraz mocniej dostrzegaliśmy, że nasze przekonania kształtowane przez Biblię znacznie różnią się od zasad wiary propagowanych przez Kościół Katolicki, których to zasad byliśmy uczeni od dziecka.

Postępując zatem zgodnie ze swoim sumieniem i najgłębszym wewnętrznym przekonaniem w 1996 r. podjęliśmy decyzję o zalegalizowaniu naszej lokalnej społeczności wierzących (kościół lokalny) o nazwie

Kościół Jezusa Chrystusa "Syjon" w Rzeszowie

W dniu 30.07.1997r. złożyliśmy wniosek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Wyznań, o rejestrację kościoła.

Z dniem 17.11.1997r. zostaliśmy wpisani do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych, do działu A, pod pozycją 134 jako:

Kościół Jezusa Chrystusa "Syjon" w Rzeszowie