Strona Główna » Statut

Statut


Zasady wiary Kościoła Jezusa Chrystusa "SYJON"

Czyli wytłumaczenie się z nadziei, która została w nas wzbudzona przez Słowo Boże, Biblię, jedyny, nieomylny i całkowicie wystarczający autorytet we wszystkich sprawach wiary i życia chrześcijańskiego.

 1. Wierzymy, że Biblia /tj. 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu/ jest szczegółowym, doskonałym i zakończonym objawieniem danym człowiekowi przez Boga.
 2. Wierzymy, że każdy człowiek na skutek swojego upadku znajduje się w stanie grzechu i w jego konsekwencji podlega śmierci.
 3. Wierzymy w usprawiedliwienie grzesznika jedynie z łaski przez wiarę dzięki odkupieńczej ofierze Jezusa Chrystusa.
 4. Wierzymy w jedynego Boga, objawionego człowiekowi w trzech osobach, jako Ojciec, Syn Boży - Jezus Chrystus i Duch Święty.
 5. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego wcielenie, Jego dzieło pojednania dokonane na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, Jego wstawiennictwo u Ojca, Jego panowanie oraz powtórne przyjście w chwale.
 6. Wierzymy, że Jezus jest jedyną Drogą do Ojca.
 7. Wierzymy, że Syn Boży przelał swą świętą krew, umierając za nas na krzyżu, i przez to zniweczył dzieła diabelskie, wymazał obciążający nas list dłużny.
 8. Wierzymy, że z łaski Bożej (całkiem za darmo) przez wiarę w Jezusa Chrystusa otrzymujemy odpuszczenie naszych grzechów, zostajemy usprawiedliwieni, stając się dziećmi Bożymi, uczestnikami Bożej natury.
 9. Wierzymy w działanie Ducha Świętego w procesie narodzenia i uświęcenia grzesznika.
 10. Wierzymy w ponadnaturalne działanie Boga w Jego Kościele dzisiaj, tak samo jak i w czasach nowotestamentowych.
 11. Wierzymy w nieśmiertelność ducha człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd Pański nad światem, wieczną radość sprawiedliwych i wieczne potępienie niesprawiedliwych.
 12. Wierzymy, że istnieje jeden niepodzielny Kościół Jezusa Chrystusa - Jego Ciało złożone ze wszystkich chrześcijan na całym świecie, wyznających swoją wiarę w Chrystusa i posłuszeństwo Jemu, wyrażając to poprzez swoje postępowanie.
 13. Wierzymy, że sam Pan Jezus jest jedyną Głową swojego Kościoła.
 14. Wierzymy, że Pan Jezus ustanowił dwa obrzędy: chrzest w wodzie i wieczerzę Pańską.